Årets Dykker 2005

Årets DYkker 2005 (C) Alexander Hinna Piroud

På årsmøtet til Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb den 13. februar ble jeg kåret til Årets Dykker i klubben, og er naturligvis kjempestolt over utmerkelsen!

Seieren i Norgesmesterskapet i digital UV-foto var en viktig grunn til at jeg ble valgt av styret, og det er første gang klubben har hatt en norgesmester i UV-foto.

Diplom Årets Dykker 2005Utdannelsen til CMAS marinbiologi-instruktør ble også nevnt som en viktig grunn, og styret ser frem til at det skal avholdes emnekurs i marinbiologi for klubbens medlemmer.

>> Les mer: Norgesmester 2005

Årsmøtet ble avholdt på Peppes Pizza i Tønsberg, og det var nesten 20 fremmøtte. Sakene på årsmøtet omfattet behandling av årsmelding, regnskap og budsjett for 2006, samt valg av nytt styre.

Dag Deberitz ble gjenvalgt som leder for klubben i to nye år. I tillegg ble det behandlet innkomne forslag og diskutert rundt obligatorisk dykkeforsikring via NDF og klubbhussituasjonen.

Styret hadde på siste styremøte behandlet saken om Årets Dykker, og dette ble offentliggjort på årsmøtet. Som nevnt veide NM-tittelen i digitalt UV-foto tungt, og jeg fikk diplom og blomster overrakt fra styrets leder.

Jeg er kjempestolt av utmerkelsen, og av å være medlem i en aktiv klubb som legger forholdene til rette for medlemmene. I denne sammenheng vil jeg spesielt nevne grunnkurs i UV-foto som klubben arrangerte i samarbeid med Per Eide og Berit Lyngstad vårent 2004. Dette gav meg masse inspirasjon og kunnskap om UV-foto, som jeg har hatt stor nytte av etter kurset.

Klubben arrangerte også CMAS emnekurs i marinbiologi med Astrid Woll og Jon L. Fuglestad våren 2005, og dette var opptakten til at jeg fikk være med på instruktørkurset i marinbiologi i oktober 2005.

 

Telephone: +47 94 83 32 83
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ScubaPixel
Christian Skauge
Etterstadsletta 4 G
N-0660 Oslo, Norway


   

BLOG & NEWS
Latest News
Gear & Techniques
Website Screenshots
Archive

STORIES
Latest Stories
Published Stories
Cover Shots
Destinations
Underwater Photography
Dive Medicine & Education
Wreck Stories
Marine Biology

LATEST IMAGES
New Images
Featured Images
IMAGES
Fish
Sharks & Rays
Molluscs
Echinoderms
Cnidarians
Crustaceans
Mammals
Reptiles
Algae & Plants
Reefs & Scenery
Divers
Wrecks
Freshwater
ROV & Aquaculture
Travel Images
WORKSHOPS
Upcoming Events
Nudibranch Safari
Periphylla Safari

SOCIAL MEDIA
Like us on Facebook
Skype Chat
About Sharing Images

MISCELLANEOUS
Terms & Conditions
Nudibranch Resources

CONTACT & PRESS
About me
Download Press Kit

 

The images and stories found on this website are the property of writer and underwater photographer Christian Skauge. The material is NOT FREE and may not be downloaded or used in any way without prior permission. Any unauthorized use is a copyright infringement and will be prosecuted accordingly. When buying an image or a story you naturally obtain all necessary rights to use the image in your desired context.
© Christian Skauge 2006-2013   |   www.scubapixel.com   |   Contact   |   Designed and developed by ScubaPixel