Leder for marinbiologiutvalget i Vestfold Dykkekrets

Jeg har i dag blitt valgt til leder for marinbiologiutvalget Vestfold Dykkekrets. Jeg etterfølger Jon L. Fuglestad som leder for utvalget, og har sånn sett store sko å fylle. Men jeg gleder meg til å ta fatt!

Jeg håper å kunne bruke vervet til å arrangere marinbiologikurs for flest mulig av klubbene i kretsen i løpet av 2006, samt å øke interessen for marinbiologi generelt i klubbene. Interessen er allerede stor, og jeg har fått flere forespørsler om kurs - blant annet fra Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb og Larvik Dykkeklubb. Via kretsen kan dette arbeidet organiseres bedre og nå ut til flere.

Her er en oversikt over de klubbene som er medlem i Vestfold Dykkekrets:

 Færder Dykkeklubb
 Holmestrand Dykkerklubb
 Horten Undervannsklubb
 Larvik Dykkeklubb
 Sande Dykkerklubb
 Sandefjord Dykkerklubb
 Svenner Dykkeklubb
 Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb
 Vestfoldstudentenes IL

Jeg planlegger også å bruke sidene på www.marinbiologi.no aktivt i dette arbeidet, så snart sidene er oppe og går.

Telephone: +47 94 83 32 83
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ScubaPixel
Christian Skauge
Etterstadsletta 4 G
N-0660 Oslo, Norway


   

BLOG & NEWS
Latest News
Gear & Techniques
Website Screenshots
Archive

STORIES
Latest Stories
Published Stories
Cover Shots
Destinations
Underwater Photography
Dive Medicine & Education
Wreck Stories
Marine Biology

LATEST IMAGES
New Images
Featured Images
IMAGES
Fish
Sharks & Rays
Molluscs
Echinoderms
Cnidarians
Crustaceans
Mammals
Reptiles
Algae & Plants
Reefs & Scenery
Divers
Wrecks
Freshwater
ROV & Aquaculture
Travel Images
WORKSHOPS
Upcoming Events
Nudibranch Safari
Periphylla Safari

SOCIAL MEDIA
Like us on Facebook
Skype Chat
About Sharing Images

MISCELLANEOUS
Terms & Conditions
Nudibranch Resources

CONTACT & PRESS
About me
Download Press Kit

 

The images and stories found on this website are the property of writer and underwater photographer Christian Skauge. The material is NOT FREE and may not be downloaded or used in any way without prior permission. Any unauthorized use is a copyright infringement and will be prosecuted accordingly. When buying an image or a story you naturally obtain all necessary rights to use the image in your desired context.
© Christian Skauge 2006-2013   |   www.scubapixel.com   |   Contact   |   Designed and developed by ScubaPixel