Redaktør i bladet Dykking

En drøm har gått i oppfyllelse - fra første februar 2007 tar jeg over som redaktør av bladet Dykking etter Kai Garseg. Det er store sko å fylle, men Kai slutter heldigvis ikke i bladet, og vil være der så jeg kan høste av hans mangeårige erfaring og kunnskap. Det blir en spennende tid full av utfordringer!

En redaktørstilling lar seg ikke kombinere med andre verv og stillinger, og jeg har derfor trukket med som styremedlem i Norges Dykkerforbund, og som moderator på Dykkesiden. Det er synd å gi avkall på disse spennende vervene, men dersom jeg skal ha integritet og uavhengighet er dette nødvendig.
 
Jeg har allerede hatt ansvaret for produksjonen av utgave 1/2007, og har gjort meg mange gode erfaringer allerede - selv om det gikk rimelig bra. Er spent på lesernes tilbakemelding! I fremtiden vil jeg i tillegg til produksjon og layout av selve bladet ha ansvar for å lage reportasjer, kontakt med frilansere og behandling av innkommende stoff. Dersom du har en sak eller artikkel du mener kan være interessant for bladet, så bare ta kontakt!

Jeg vil fortsette å være aktiv på Dykkesiden med min private bruker Froskemannen, men altså ikke som moderator. For anliggender som har med bladet å gjøre vil brukeren Bladet Dykking (som jeg deler med Kai) benyttes.

Telephone: +47 94 83 32 83
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ScubaPixel
Christian Skauge
Etterstadsletta 4 G
N-0660 Oslo, Norway


   

BLOG & NEWS
Latest News
Gear & Techniques
Website Screenshots
Archive

STORIES
Latest Stories
Published Stories
Cover Shots
Destinations
Underwater Photography
Dive Medicine & Education
Wreck Stories
Marine Biology

LATEST IMAGES
New Images
Featured Images
IMAGES
Fish
Sharks & Rays
Molluscs
Echinoderms
Cnidarians
Crustaceans
Mammals
Reptiles
Algae & Plants
Reefs & Scenery
Divers
Wrecks
Freshwater
ROV & Aquaculture
Travel Images
WORKSHOPS
Upcoming Events
Nudibranch Safari
Periphylla Safari

SOCIAL MEDIA
Like us on Facebook
Skype Chat
About Sharing Images

MISCELLANEOUS
Terms & Conditions
Nudibranch Resources

CONTACT & PRESS
About me
Download Press Kit

 

The images and stories found on this website are the property of writer and underwater photographer Christian Skauge. The material is NOT FREE and may not be downloaded or used in any way without prior permission. Any unauthorized use is a copyright infringement and will be prosecuted accordingly. When buying an image or a story you naturally obtain all necessary rights to use the image in your desired context.
© Christian Skauge 2006-2013   |   www.scubapixel.com   |   Contact   |   Designed and developed by ScubaPixel