Foredrag på OADKs Dykketreff 2008

Oslo og Akershus Dykkekrets arrangerer tradisjonen tro sitt Dykketreff også i 2008, og jeg er en av de inviterte foredragsholderne.

Dykketreffet finner sted den 19. april 2008. OADK har til nå lagt ut sparsomt med informasjon om Dykketreffet, og det er ennå ikke avklart hvor arrangementet skal avholdes.

Jeg er invitert for å holde et foredrag om undervannsfotografering, og kommer til å legge vekt på det marine livet i Osloområdet. Jeg vil vise bilder og fortelle om utfordringene med å fotografere makroliv "på hjemmebane" i Oslofjorden.

Følg med på OADKs hjemmesider: www.oadk.no

Telephone: +47 94 83 32 83
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ScubaPixel
Christian Skauge
Etterstadsletta 4 G
N-0660 Oslo, Norway


   

BLOG & NEWS
Latest News
Gear & Techniques
Website Screenshots
Archive

STORIES
Latest Stories
Published Stories
Cover Shots
Destinations
Underwater Photography
Dive Medicine & Education
Wreck Stories
Marine Biology

LATEST IMAGES
New Images
Featured Images
IMAGES
Fish
Sharks & Rays
Molluscs
Echinoderms
Cnidarians
Crustaceans
Mammals
Reptiles
Algae & Plants
Reefs & Scenery
Divers
Wrecks
Freshwater
ROV & Aquaculture
Travel Images
WORKSHOPS
Upcoming Events
Nudibranch Safari
Periphylla Safari

SOCIAL MEDIA
Like us on Facebook
Skype Chat
About Sharing Images

MISCELLANEOUS
Terms & Conditions
Nudibranch Resources

CONTACT & PRESS
About me
Download Press Kit

 

The images and stories found on this website are the property of writer and underwater photographer Christian Skauge. The material is NOT FREE and may not be downloaded or used in any way without prior permission. Any unauthorized use is a copyright infringement and will be prosecuted accordingly. When buying an image or a story you naturally obtain all necessary rights to use the image in your desired context.
© Christian Skauge 2006-2013   |   www.scubapixel.com   |   Contact   |   Designed and developed by ScubaPixel