Redd trykkammeret i Kristiansand!

Trykkeammeret på Ullevål Sykehus (C) Christian Skauge

Trykkameret ved Sørlandet Sykehus står igjen i fare for å bli nedlagt. Ved hjelp av din protest kan kanskje beslutningen omgjøres.

Jeg skal innrømme at dette er den minst fotorelaterte nyheten på mine hjemmesider siden starten i januar 2006 - men hva gjør man ikke for en god sak: Det er om å gjøre å redde trykkammeret ved Sørlandet Sykehus fra nedleggelse!

{niftybox width=200px,background=#d3d3d3,textcolor=black,float=right}Livsviktig beredskap
Dykkere som pådrar seg trykk-fallsyke (TFS) eller såkalt "bends" må omgående frakties til et trykkammer. Behandlingen kan være livreddende eller avgjørende for å hindre varige mén.

En nedleggelse av et trykkammer betyr en vesentlig svekkelse av beredskapen. Pr. i dag finnes det bare 4 trykkamre i Norge - i Oslo, Bergen og Tromsø, samt i Kristiansand.

Sistnevnte er truet av nedleggelse fordi Sykehuset Sørlandet vil spare en million i året på driften. Dersom du dykker eller kjenner noen som gjør det er det bare én ting å gjøre - støtt aksjonen for å hindre nedleggelse!

{/niftybox}En nedleggelse vil bety en vesentlig dårligere beredskap for dykker i hele Sør-Norge, og dette er noe velferdsstaten Norge ikke kan være bekjent av. Fra før finnes det bare trykkamre i Oslo, Bergen og Tromsø, hvilket mildest talt må sies å være i underkant.

Redder liv
Et trykkammer kan redde liv, og ikke minst forhindre varige mén for dykkere som pådrar seg trykkfallsyke. Dette alene burde være grunn nok til å opprettholde beredskapen.

I tillegg benyttes trykkammere til livsviktig behandling av blant annet brannskader, kullosforgiftning og streptokokkinfeksjoner. Dette gjelder pasienter over hele landet - ikke bare dykkere!

Fraråder nedleggelse
Fagmiljøene rundt om i landet fraråder en nedleggelse på det sterkeste, men Sykehuset Sørlandet har bestemt seg for å spare en million i året - koste hva det koste vil.

At utgiftene raskt kan bli langt høyere til syketransport, og ikke minst målt i menneskelige lidelser, synes ikke å være noe ledelsen ved sykehuset tar hensyn til.

Støtt aksjonen mot nedleggelse av trykkammeret i Kristiansand!

Klikk på linken ovenfor for å komme til en underskriftskampanje hvor du kan støtte kampanjen mot nedleggelse, og bidra til tryggere dykking.

>> Les også: Dykkesidens brukere kjemper mot nedleggelse.

Dette er dessverre ikke første gang Sykehuset Sørlandet ønsker å legge ned livsviktig beredskap for dykkere i Sør-Norge. Også i 2006 ville ledelsen legge ned trykkammeret, men ble den gangen stoppet av en massiv underskriftskampanje.

>> Les mer om den forrige underskriftskampanjen!

Dette er en sak som ikke bare angår dykkere. Send linken til denne artikkelen videre til alle venner og kjente, spesielt de som dykker eller har familie og venner som tar seg vann over hodet ved enkelte anledninger. Dette er noe som angår oss alle!

>> Dersom du vil kontakte Sykehuset Sørlandet direkte for å fortelle hva du mener om nedleggelsen kan du gjøre det ved å klikke her.

Alle ansvarlige dykkere gjør hva de kan for å unngå å havne i trykkammer. Det er likevel ikke til å unngå at denne behandlingen er nødvendig fra tid til annen - både for sportdykkere, yrkesdykkere, redningsdykkere, brannmenn og andre.

Vil du bidra til å svekke beredskapen? Hvis ikke - klikk her!

Bildet øverst i saken er fra trykkammeret ved Ullevål Sykehus i Oslo.

 

Telephone: +47 94 83 32 83
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ScubaPixel
Christian Skauge
Etterstadsletta 4 G
N-0660 Oslo, Norway


   

BLOG & NEWS
Latest News
Gear & Techniques
Website Screenshots
Archive

STORIES
Latest Stories
Published Stories
Cover Shots
Destinations
Underwater Photography
Dive Medicine & Education
Wreck Stories
Marine Biology

LATEST IMAGES
New Images
Featured Images
IMAGES
Fish
Sharks & Rays
Molluscs
Echinoderms
Cnidarians
Crustaceans
Mammals
Reptiles
Algae & Plants
Reefs & Scenery
Divers
Wrecks
Freshwater
ROV & Aquaculture
Travel Images
WORKSHOPS
Upcoming Events
Nudibranch Safari
Periphylla Safari

SOCIAL MEDIA
Like us on Facebook
Skype Chat
About Sharing Images

MISCELLANEOUS
Terms & Conditions
Nudibranch Resources

CONTACT & PRESS
About me
Download Press Kit

 

The images and stories found on this website are the property of writer and underwater photographer Christian Skauge. The material is NOT FREE and may not be downloaded or used in any way without prior permission. Any unauthorized use is a copyright infringement and will be prosecuted accordingly. When buying an image or a story you naturally obtain all necessary rights to use the image in your desired context.
© Christian Skauge 2006-2013   |   www.scubapixel.com   |   Contact   |   Designed and developed by ScubaPixel